String

Jak podzielić ciąg na tablicę Array: components(separatedBy:)

Możesz przekonwertować łańcuch znaków na tablicę, przerywając go za pomocą metody components(separatedBy:) Na przykład możesz…

Zastępowanie tekstu w łańcuchu za pomocą replacingOccurrences(of:)

Łatwo jest zastąpić tekst wewnątrz ciągu dzięki metodzie replacingOccurrences(of:). Jest to metoda łańcuchowa, której mówisz…

Jak pobrać ciąg z adresu URL

Wystarczy kilka linii kodu Swift, aby załadować zawartość z adresu URL witryny, ale są trzy…

Jak wykryć adres URL w ciągu za pomocą NSDataDetector

Klasa NSDataDetector ułatwia wykrywanie adresów URL w łańcuchu za pomocą kilku linii kodu. Ten przykład…

Jak pierwszą literę stringu zmienić na wielką

Jeśli chcesz pierwszą literę ze String ustawić na wielką bez zmiany reszty liter, dodaj to proste…

Jak przekonwertować wartość hex na UIColor

Oto proste rozszerzenie, UIColor które pozwala tworzyć kolory z łańcuchów szesnastkowych. Nowa metoda sprawdza podaną wartość i…