Teraz Czytane
Jak wykryć adres URL w ciągu za pomocą NSDataDetector

Jak wykryć adres URL w ciągu za pomocą NSDataDetector

Klasa NSDataDetector ułatwia wykrywanie adresów URL w łańcuchu za pomocą kilku linii kodu. Ten przykład wyświetla wszystkie adresy URL zawarte w ciągu, drukując każdy z nich:

let input = "Jest to test z adresem URL https://tech-spec.pl do wykrycia."
let detector = try! NSDataDetector(types: NSTextCheckingResult.CheckingType.link.rawValue)
let matches = detector.matches(in: input, options: [], range: NSRange(location: 0, length: input.utf16.count))

for match in matches {
    guard let range = Range(match.range, in: input) else { continue }
    let url = input[range]
    print(url)
}

© 2019 Tech-Spec.pl. All Rights Reserved.

Przewiń w górę